CENTRUM PRACY Z CIAŁEM

Psychoterapia w analizie bioenergetycznej

Twórcą Analizy Bioenergetycznej jest Alexander Lowen, amerykański psychoterapeuta i psychiatra, który swoją koncepcję oparł na założeniu Wilhelma  Reicha (ucznia Freuda) o energetycznym podłożu procesów psychofizycznych. Reichowi zawdzięczamy pojęcie cielesnej „zbroi”. Jest to suma napięć mięśniowych spowodowanych dawną traumą i zablokowanymi w przeszłości emocjami. Tę „zbroję” nosimy na sobie nie zdając sobie z niej sprawy. Napięcia te krępują nasze ruchy, odbierają nam elastyczność i grację, prowadzą do spłycenia oddechu i obniżenia poziomu energii, ograniczają ekspresję i odczuwanie emocji, tworzą naszą strukturę charakteru wpływając na to, jak myślimy i  widzimy świat. 

Terapia w Analizie Bioenergetycznej  pomaga usunąć napięcia, które gromadzą się w ciele wskutek traumy i wypartych emocji, przywracając w ten sposób naturalny przepływ energii i odczuwanie emocji. Przywraca ciału elastyczność i giętkość, ekspresje i żywotność zarówno w psychice jak i w ciele. Charakter to wg Lowena -  utrwalony wzór zachowania,  sposób poradzenia  osoby z dążeniem do przyjemności. Nasze życie  już od najmłodszych lat opiera się na dążeniu do przyjemności i unikaniu bólu. Na poziomie  ciała przyjemność i dobre samopoczucie sprzyja integracji organizmu, a ból jest postrzegany jako zagrożenie jedności organizmu. Spontanicznie sięgamy po przyjemność a kulimy się i wycofujemy z sytuacji trudnych i bolesnych. W ciele odzwierciedla się to w postaci chronicznego, nieświadomego  napięcia blokującego impulsy ciała. 

Podczas terapii bioenergetycznej korzystamy z różnych technik i ćwiczeń opartych na głębokim oddechu  zwiększających świadomość ciała i przywracających przepływ energii w ciele,  równolegle z wnikliwą pracą analityczną. Terapeuta pomaga uwolnić zablokowaną energię co łagodzi napięcia i jest sposobem na pracę z  nieświadomymi wzorcami . Terapia w Analizie Bioenergetycznej pomaga dotrzeć do wspomnień z bardzo wczesnego dzieciństwa i zintegrować emocje, które wtedy nie mogły być wyrażone. Taka praca jest niedostępna w innych metodach terapeutycznych opartych na podejściu tylko werbalnym.

W Centrum Pracy z Ciałem w Koszalinie prowadzona jest terapia w Analizie Bioenergetycznej przez certyfikowanego psychoterapeutę bioenergetycznego – Joannę Olchowik.

 

Elementy Analizy Bioenergetycznej Lowena:

Oddychanie

Oddychanie jest niezwykle ważnym elementem bioenergetyki. Najczęściej oddychamy zbyt płytko i nie jesteśmy świadomi , że wstrzymujemy oddech. Oddychanie  to nie tylko niezbędna do życia czynność fizjologiczna, ale też przejaw zdolności organizmu do rytmicznego rozszerzania się i kurczenia. Podstawą życia jest pulsacja. Gdy organizm jest spokojny i zrelaksowany pulsacja jest miarowa. Gdy zbliża się zagrożenie organizm aby się ochronić  zatrzymuje pulsację i kurczy się aby przetrwać zagrożenie. Gdy zagrożenie mija organizm z powrotem wraca do pulsacji. W sytuacji chronicznego stresu nasz organizm pozostaje w nieświadomym napięciu co ma wpływ również na oddychanie. Naturalne, zdrowe, nie zaburzone oddychanie powinno być słyszalne – szczególnie podczas snu. Co ważniejsze – prawidłowe oddychanie powinno angażować całe ciało. Jest to pozornie sprzeczne z fizjologią – powietrze nie dociera przecież poza przeponę – ale fale pobudzenia wyzwalane przez prawidłowe oddychanie powinny docierać aż do stóp. Tak oddychają  niemowlęta i dzieci, które oddychają  całym ciałem.

Napięcia w okolicy przepony i brzucha powodują, że wdychane powietrze nie dociera do brzucha. To uniemożliwia napełnienie  brzucha witalnością, ożywieniem i energią.  To w brzuchu jest nasz ośrodek bardzo ważnych uczuć koniecznych do odczuwania pełnego życia. Gniew, smutek, złość, żal pozostają zaciśnięte w brzuchu w postaci zbroi, która chroni i umożliwia przeżycie zagrożenia ale nie pozwala potem  na odczuwanie pełnej przyjemności. Płytki oddech nie pozwala się cieszyć seksualnością i przyjemnością zmysłową,  powietrze nie przedostaje się poza obszar przepony i brzucha. Niemożność głębokiego oddechu  do brzucha,  sprawia, że siłą nabierane powietrze rozpycha klatkę piersiową na boki i powoduje wykształcenie się rozdętej i beczkowatej klatki piersiowej.

Zdrowie w Bioenergetyce

Zdrowie przejawia się przede wszystkim w ciele, w tzw  "cielesnym blasku", naturalnej miękkości i wdzięku ruchów.  Pełne zdrowie w Bioenergetyce to nie tylko brak choroby, ale stan pełnej żywotności i witalności ciała. Stan  subiektywnego poczucia zdrowia jest równoznaczny z doświadczanym poczuciem witalności  i przyjemności z posiadania ciała. Siła witalna jest odpowiedzialna za wszystkie działania i dążenia człowieka.

Gracja

Dziecko rodzi się pełne gracji. Gracja to poczucie energetycznego połączenia z otaczającym światem, ciało jest miękkie i ciepłe. Wypływa to z wewnątrz osoby . Widać to w każdym  ruchu. Osoba może być tego nieświadoma.  Jest w nim naturalna płynność i miękkość. Dziecko potrafi naturalnie i z wdziękiem wysuwać wargi w odruchu ssania; dla kontrastu –– usta dorosłych są często ściągnięte i twarde, a szczęki napięte. Naturalna gracja i zmysłowość nie mogą być czymś wyuczonym, są  niezależne od wolicjonalnej kontroli. Są skutkiem odczuwanej radości i poczucia identyfikacji z otaczającym światem. Nawet perfekcję osiągniętą  w tańcu łatwo jest odróżnić od spontanicznej i wychodzącej się z głębi ciała płynności i miękkości  ruchów.  Doskonale widać grację u niemowląt, których działanie i zachowanie nie jest ograniczone przez  ego. Dzieci wykonują szereg pełnych gracji ruchów np wysuwanie ust by dosięgnąć matczynej piersi, lub wyciąganie dłoni w stronę matki.  Na poziomie interpersonalnym  osobę pełną gracji można określić jako pełną łagodności i uroku osobistego. Utrata wrodzonej gracji przytrafia się w mniejszym lub większym stopniu każdemu z nas. Staje się tak w dzieciństwie, gdy jesteśmy zmuszeni słuchać zewnętrznych nakazów i zakazów pochodzących głównie do rodziców  kosztem redukcji spontanicznych impulsów w ciele. Najlepszym  przykładem utraty gracji jest płacz. Dopóty  dziecko płacze w pełni, angażując w to całe swoje ciało, gracja i wdzięk pozostają zachowane. W momencie, gdy musi stłumić płacz pod wpływem zakazu rodzica, gracja zostaje utracona. Utrata gracji jest dostrzegalnym zjawiskiem fizycznym – w przypadku stłumionego odruchu płaczu przejawia się napięciem tych mięśni, które są za reakcje płaczem odpowiedzialne, a mieszczą się w okolicach ust, szczęk, szyi i gardła. Takie bloki mięśniowe potem pozostają nieświadome i dopiero poprzez terapię będzie je można rozluźnić.  Rolą napięć i usztywnień w dorosłym życiu jest obrona przed zbyt silnymi i zagrażającymi emocjami z dzieciństwa.

Energia

Życie emocjonalne człowieka zależy od ruchliwości  jego ciała i przechodzącego  przez nie pobudzenia. W miejscach o obniżonej ruchliwości  wytwarzają się  bloki w ciele przejawiające się przewlekłymi skurczami mięśni. Sztywność i chroniczne napięcie zmniejszają poziom  energii. Procesy energetyczne zachodzące w ciele związane są ze stanem żywotności, im większa żywotność tym więcej energii osoba posiada .W zależności od zaburzenia  Lowen stosuje  szereg ćwiczeń  aby przywrócić normalny przepływ energii. Istnieje prosta zależność pomiędzy osobowością a poziomem energii. Osoba w  stanie depresji ma niski poziom energii. Bioenergetyka oddziałuje jednocześnie na te dwa procesy, aby "podwyższyć poziom energetyczny człowieka, otworzyć jego ekspresję i przywrócić strumień uczuć w jego ciele".

Ugruntowanie

Lowen wprowadził także pojęcie ugruntowania. Ugruntowanie  opisuje nasz kontakt z rzeczywistością i poziom poczucia bezpieczeństwa. Osoba ugruntowana to  człowiek, który potrafi w sposób dojrzały i adekwatny do sytuacji reagować na zewnętrzne sytuacje. W kategoriach fizycznych Lowen opisuje ugruntowanie jako zdolność do stania na własnych  nogach. Ugruntowanie oznacza jakość połączenia jednostki z ziemią. Od jego jakości zależy zdolność do doświadczania uczuć, do bycia świadomym tego kim się jest, "na czym się stoi", jaki ma się kontakt z rzeczywistością. Właściwe uziemienie to pełen kontakt z podłożem, po którym się stąpa, zdolność do jego odczuwania, zdolność do odczuwania własnych stóp. Mocne, a przede wszystkim pełne połączenie z ziemią oznacza dobrą łączność z własnymi uczuciami, z innymi ludźmi i z samym sobą. Jakość uziemienia określa wewnętrzne poczucie bezpieczeństwa. Jego stopień jest odzwierciedleniem wczesnej relacji z matka. Każda niepewność, jaką dziecko odczuwa w tej relacji, znajdzie odbicie w postawie ciała i jego kontakcie z podłożem. Nieuziemiony człowiek nie zdaje sobie sprawy ze swojego wewnętrznego braku poczucia bezpieczeństwa. Szuka wtedy często jego substytutów, opartych na czynnikach zewnętrznych. Mogą nimi być nadmierna towarzyskość, pieniądze,  władza, praca czy uzależnienia. Czasem bywa tak, że poświęca długie godziny na rozwijanie muskulatury poszczególnych partii ciała, aby w ten sposób wytworzyć w sobie namiastkę prawdziwego poczucia bezpieczeństwa.

Lowen pisząc  o ugruntowaniu  odwołuje się do metafory drzewa. Człowiek jest jak drzewo, które zapuszcza swoje korzenie w ziemi; im są one mocniejsze, tym lepiej, wtedy człowiek i drzewo potrafią oprzeć się wszelkim naciskom z zewnątrz. Nie oznacza to jednak, że właściwe uziemienie oznacza sztywność, czy też wiotkość ciała – raczej giętkość i sprężystość   towarzyszą mocnemu zakorzenieniu. Najważniejsza w uziemieniu jest nie kwestia siły nóg, czy też ich muskulatury, lecz tego, ile jest w nich czucia. Czucie powstaje przez giętkość i sprężystość. Sztywność w jakimkolwiek miejscu nigdy nie sprawi, że człowiek będzie właściwie odczuwał.

Najbardziej widocznym objawem braku właściwego ugruntowania, jest stanie z zablokowanymi kolanami. Negatywny efekt tej blokady jest nie tylko taki, że fala energii nie dociera do stóp. Sprawia ona również, że stres przenosi się na dolną część kręgosłupa powodując jego rozmaite schorzenia. Odblokowanie kolan jest jednym z najważniejszych zadań terapii.

Na sesje umawiamy się telefonicznie 608-613-989. Sesja trwa 1 h. Koszt sesji – 120 zł. 

Zapisz się do newslettera