CENTRUM PRACY Z CIAŁEM

Terapia EMDR

Czym jest EMDR?

EMDR to kompleksowe podejście, które w celu podniesienia własnej efektywności integruje elementy różnych programów terapeutycznych. Terapia ta odnosi się do wszystkich aspektów stresującego, czy też traumatycznego wydarzenia, zarówno tych z płaszczyzny poznawczej i emocjonalnej, jak i tych z poziomu behawioralnego, czy też neurofizjologicznego. Wykorzystanie stymulacji bilateralnej (za pomocą ruchu gałek ocznych, tappingu, itp.) ma na celu poprawę komunikacji między lewą i prawą półkulą mózgu.

EMDR postrzega zaburzenia i patologie jako efekt nieadaptacyjnej formy przechowywania przez umysł informacji. Bazuje na założeniu, że każda patologia, czy też zaburzenie ma swój fizjologiczny komponent. Kiedy doświadczamy traumatycznego lub głęboko stresującego wydarzenia, zostaje zaburzona emocjonalno-poznawcza równowaga, niezbędna do przetworzenia docierających do nas informacji. Konsekwencją tego może być zatrzymanie takiej informacji w jej oryginalnej, lękotwórczej formie. Zostaje ona „zamrożona” w sieciach neuronalnych w takiej samej formie, w jakiej jej doświadczyliśmy. Tego rodzaju zamrożenie nie daje szans na poznawcze przetworzenie bodźca (informacji), którego doświadczyliśmy, prowokując tym samym powstawanie patologii i zaburzeń.
Powtarzające się i rytmiczne ruchy gałek ocznych połączone z wyobrażeniową reprezentacją traumy, przekonaniami i emocjami jej towarzyszącymi, ułatwiają takie przetworzenie informacji, które zagwarantuje wyeliminowanie zaburzenia na poziomie emocjonalnym. Tego rodzaju adaptacyjne rozwiązanie pozwala na pozytywne zintegrowanie przeżytego doświadczenia na obu płaszczyznach – poznawczej i emocjonalnej.

 

Na sesje umawiamy się telefonicznie 608-613-989. Sesja trwa 1 h. Koszt sesji – 120 zł.

Zapisz się do newslettera